Trias Rebus - drie belangen; die van de ouder(s) en het kind, waar het belang van het kind voorop staat.

Hier vindt u juridische en praktische informatie over ouderschap, waarbij rekening wordt gehouden met alle vormen van ouderschap en het belang van het kind centraal wordt gesteld.

Hiernaast is er informatie beschikbaar over familie- en jeugdrecht.

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.