Trias Rebus

Trias Rebus - drie belangen; die van de ouder(s) en het kind, waar het belang van het kind voorop staat.

Hier vindt u juridische en praktische informatie over ouderschap, waarbij rekening wordt gehouden met alle vormen van ouderschap en het belang van het kind centraal wordt gesteld.

Hiernaast is er informatie beschikbaar over familie- en jeugdrecht.