Voogdijmaatregel

Wat is een voogdijmaatregel?

Een voogdijmaatregel kan bestaan uit tijdelijke voogdij of voorlopige voogdij (VoVo). Bij beide vormen wordt het gezag over het kind uitgeoefend door een ander dan de ouder, zoals een andere persoon of instantie. Dit gebeurt in gevallen waar de ouders (tijdelijk) geen gezag hebben over hun kind, de ouders van een kind zijn overleden of als de moeder minderjarig is. 

Wat is tijdelijke voogdij?

Tijdelijke voogdij wordt uitgesproken als een ouder tijdelijk het gezag niet kan uitoefenen. Dit kan in gevallen wanneer een ouder onder curatele is gesteld, een geestelijke stoornis, als de ouder langdurig verblijft in het buitenland, als de ouder spoorloos is, bij een langdurige ziekenhuisopname van de ouder, als de ouder in de gevangenis is of bij minderjarigheid van de ouders.

Hoe eindigt tijdelijke voogdij?

Tijdelijke voogdij blijft doorgaan totdat de ouders een verzoek indienen bij de rechtbank om het gezag terug te krijgen en de rechter dit verzoek inwilligt. Denk hierbij aan een minderjarige moeder die nu meerderjarig is geworden een de grond voor de tijdelijke voogdij dus niet meer aanwezig is. 

Wat is voorlopige voogdij (VoVo)?

Voorlopige voogdij wordt uitgesproken wanneer er een acute situatie is die bedreigend is voor het kind en gaat meestal gepaard met de schorsing van het gezag van de ouders. Het komt het meest voor in gevallen waarin een kind te vondeling is gelegd, kindermishandeling of internationale kindontvoering.

Hoe eindigt voorlopige voogdij (VoVo)?

De voorlopige voogdij mag maximaal drie maanden duren, soms kan dit echter verlengd worden door de Raad van Kinderbescherming tot de rechtbank een einduitspraak heeft gedaan. De maatregel eindigt zodra de termijn is verstrekt of wanneer de rechtbank een einduitspraak heeft gedaan. 

Wie oefent de tijdelijke of voorlopige voogdij uit?

De voogdij kan worden uitgeoefend door een persoon zoals familieleden of pleegouders maar ook door een instantie. 

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.