Ouderschapsplan

Wat is een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als er een echtscheiding is met kinderen. Ook is het verplicht voor samenwonende ouders die uit elkaar gaan en het gezag delen. Andere ouders die niet samen met elkaar zijn of woonde en de kinderen opvoeden kunnen ook een ouderschapsplan opstellen, maar dit is niet verplicht.  

In een ouderschapsplan word de zorg en omgang voor uw kinderen geregeld. Het ouderschapsplan bevat veel onderdelen waaronder bij wie het hoofdverblijf is (en dus ook recht heeft op o.a. kinderbijslag), de omgangsregeling voor de andere ouder, de verdeling van de vakanties maar ook informatie zoals waar onderling over moet worden overlegd en wat de verzorgende ouder mag doen met/zonder toestemming van de andere ouder. Het ouderschapsplan heeft een aantal basiselementen maar verder kan het zo simpel of complex gemaakt worden als partijen zelf willen. 

Elementen ouderschapsplan

Elementen die verplicht zijn in een ouderschapsplan zijn:

  • De zorgregeling 
  • De omgangsregeling
  • Kinderalimentatie 
  • Hoe en wanneer gecommuniceerd zal worden over belangrijke informatie

Verder kan er, binnen het kader van de wet, zoveel geregeld worden als ouders zelf willen. Ieder gezin heeft zijn eigen behoeftes en op basis hiervan kunt u zelf het ouderschapsplan opzetten zodat het aan een ieders behoefte voldoet. 

Ook kan het zich voordoen dat het ouderschapsplan moet worden aangepast. Behoeftes van de kinderen en ouders veranderen en het ouderschapsplan kan worden gewijzigd om hierin te voorzien. 

De zorgregeling zal bepalen welke zorg en opvoedtaken aan welke ouder worden toegekend. Denk hierbij aan wie word de rol van de verzorgende ouder krijgt waar de kinderen hun hoofdverblijf zullen hebben. Of mogelijk kiest u voor co-ouderschap en worden deze taken verdeeld. 

De omgangsregeling zal bepalen wanneer en hoe vaak de kinderen de niet verzorgende ouder en/of andere gezinsleden zien. U kunt hier ook bepalen welke vakanties en welke andere belangrijke dagen zoals verjaardagen aan wie worden toegekend. 

Kinderalimentatie wordt geregeld in het ouderschapsplan. Dit kan berekend worden op basis van informatie zoals de leeftijd van de kinderen en het inkomen van u en uw ex-partner. Een rekentool hiervoor is te vinden op alimentatiewijzer.

Verder is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over communicatie tussen ouders. Denk hierbij aan ouderavonden op school of medische beslissingen.

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.