Uithuisplaatsing

Wat is een uithuisplaatsing?

Een uithuisplaatsing is wanneer een kind (tijdelijk) wordt geplaatst bij een voogdgezin omdat de situatie thuis te schrijnend is. Het is een heftige ervaring voor een kind en er zal dus alleen voor deze maatregel gekozen worden indien het echt nodig is. 

Vaak gaat een uithuisplaatsing samen met andere maatregelen zoals een ondertoezichtstelling. Het kan dan zijn dat de kinderen tijdelijk bij een voogdgezin worden geplaatst totdat de ouders weer in staat zijn om hun zorg en opvoedingstaken zelf kunnen uitvoeren. 

Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Ouders kunnen vrijwillig met instanties afspreken dat kinderen tijdelijk uit huis geplaatst worden of een kinderrechter legt deze maatregel gedwongen op, waarbij een ouder dus geen keuze heeft. 

Wat gebeurd er bij een uithuisplaatsing?

Er zal bij een uithuisplaatsing zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de kinderen. Denk hierbij aan zussen en broers gezamenlijk in een voogdgezin te plaatsen. Bij voorkeur zal een kind in het naaste gezin of bij vrienden opgevangen. Is dit echter niet mogelijk of geschikt dat zal er gezocht worden voor een voogdgezin.

Voor kinderen tot vijf jaar moet er binnen een half jaar na de uithuisplaatsing duidelijk zijn of ze weer thuis komen te kunnen wonen. Voor kinderen vanaf vijf jaar moet dat binnen een jaar na de uithuisplaatsing duidelijk zijn. Dit is omdat de instabiliteit een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Het is belangrijk voor een kind om te weten of zij langdurig in het voogdgezin terecht komen of binnenkort weer thuis komen te wonen. 

Terugplaatsing 

Er zal tijdens de uithuisplaatsing gewerkt worden met ouders om te zorgen dat zij weer de verantwoordelijkheid van de opvoeding van kun kinderen weer aan kunnen. Indien dit het geval is, zal er samen met de hulpverlener worden beslist voor een terugplaatsing en zullen de ouders en kinderen worden begeleid tijdens de terugplaatsing. Soms is er echter geen sprake van verbetering en blijft de thuis situatie van de ouders te schrijnend voor een kind om terug te keren. Dan zal het kind langdurig in een voogdgezin worden opgenomen en indien mogelijk wordt het contact tussen kind en ouders zoveel mogelijk worden bevorderd. 

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.