Geregistreerd partnerschap

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap is wanneer twee mensen een juridische band met elkaar aangaan. Deze juridische band word vastgesteld door een akte. U regelt het geregistreerd partnerschap bij de gemeente, waarvoor u minimaal twee weken van te voren aangifte moet doen. Ook heeft u tussen de twee en vier meerderjarige getuigen nodig. Het geregistreerd partnerschap toont veel gelijkenissen met het huwelijk waarop twee belangrijke uitzonderingen zijn: u hoeft elkaar niet het ja woord te geven en u kunt als u geen kinderen heeft het geregistreerd partnerschap ontbinden zonder de rechter. 

Wat zijn de voorwaarden voor een geregistreerd partnerschap?

 • Minimaal achttien jaar. Een uitzondering hierop is wanneer een zestien of zeventien jarige zwanger is of al een kind heeft en een geregistreerd partnerschap wilt met de vader van het kind. 
 • In leven zijn.
 • Niet in een bepaald familieverband tot elkaar staan (incestverbod).
 • Niet gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een ander (polygamie verbod). 
 • Niet onder curatele staan, anders is hiervoor toestemming van de rechtbank voor nodig. 
 • Ingeschreven staan bij een gemeente. 

Wat moet u aantonen bij de burgerlijke stand van de gemeente?

 • Een geboorteakte en/of ingeschreven zijn in het Basisregistratie Personen. 
 • Identiteitsbewijs.

Wat zijn de consequenties van een geregistreerd partnerschap?

Voor het geregistreerd partnerschap kunnen er voorwaarden worden opgesteld. Maar zonder deze voorwaarden heeft een geregistreerd partnerschap de volgende gevolgen:

 • Gemeenschap van goederen
 • Recht op verdeling van het pensioen. 
 • Iemand krijgt erfrecht als geregistreerd partner. 
 • Plicht tot partneralimentatie in geval van scheiden. 
 • U mag kiezen om de achternaam van uw partner te nemen. 
 • Verschoningsrecht: u hoeft niet te getuigen tegen elkaar in een rechtszaak. 
 • Toestemming bepaalde rechtshandelingen: soms heeft u de toestemming van uw partner nodig, o.a. voor het verkopen van uw gezamenlijke woning. 

Gemeenschap van goederen:

Door een wetswijziging die is ingegaan vanaf 1 januari 2018 zijn de regels omtrent de gemeenschap van goederen veranderd.

Bent u voor 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan dan valt het gemeenschap van goederen nog onder het oude stelsel. In het oude stelsel, indien u geen voorwaarde heeft opgemaakt, gelden de volgende regels omtrent gemeenschap van goederen:

 • Uw schulden en bezitting die u voor het partnerschap had en tijdens het partnerschap heeft opgebouwd vallen in de gemeenschap van goederen.
 • Uw onderneming die u voor of tijdens het partnerschap had valt in de gemeenschap van goederen.
 • Een erfenis of schenking tijdens het partnerschap valt in de gemeenschap van goederen.
 • Alles wat tijdens het partnerschap is opgebouwd qua bezittingen en schulden is in gelijke delen van iedere partner. Dit betekent dus dat ieder 50% van de gemeenschap van goederen bezit.

Ben u een geregistreerd partnerschap aangegaan vanaf 1 januari 2018 dan valt het gemeenschap van goederen onder het nieuwe stelsel. Hierbij is er sprake van een beperkt gemeenschap van goederen. Indien u geen voorwaarde heeft opgemaakt, gelden de volgende regels omtrent gemeenschap van goederen:

 • Uw schulden en bezitting die u voor het partnerschap had vallen buiten de gemeenschap van goederen. Schulden en bezittingen die u tijdens het partnerschap heeft opgebouwd vallen in de gemeenschap van goederen.
 • Uw onderneming die u voor het partnerschap had valt niet in de gemeenschap van goederen. Een onderneming die tijdens het partnerschap is opgericht valt binnen de gemeenschap van goederen.
 • Een erfenis of schenking valt buiten de gemeenschap van goederen.
 • Veder is alles wat tijdens het partnerschap is opgebouwd qua bezittingen en schulden is in gelijke delen van iedere partner. Dit betekent dus dat ieder 50% van de gemeenschap van goederen bezit. Onder de huidige regels wordt de gemeenschap van goederen alleen meer beperkt.
 • Het is wel belangrijk te melden dat er een bewijsplicht rust op degene die beweert dat iets buiten de gemeenschap van goederen valt. Indien u niet kan bewijzen of de schuld of bezitting voor of tijdens het partnerschap is opgebouwd, dan valt dit binnen de gemeenschap van goederen. Een goede administratie bijhouden is dus van belang.

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.