Kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?

De definitie van kindermishandeling is "elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel." Hieronder valt dus ook verwaarlozing, een vechtscheiding en het aanwezig zijn terwijl er fysiek geweld in huis plaats vindt. 

Wat de doen indien u kindermishandeling vermoed? 

Veilig Thuis is het officiële contactpunt indien iemand een vermoeden heeft van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderen mishandeling. Het advies van Veilig Thuis indien u zich zorgen maakt om een kind is om te praten met de betrokkenen, er te zijn voor het kind, advies vragen of een melding maken bij Veilig Thuis op 0800-2000 of om contact op te nemen met de politie in geval van nood. Het is hierbij belangrijk dat u zelf oordeelt welke actie het beste past bij de situatie. 

Ook is het handig om de meest gestelde vragen en antwoorden van veilig thuis te bekijken. 

Hoe vaak komt kindermishandeling voor in Nederland?

In de Nationale prevalentie Studie Mishandeling 2010 is er vastgesteld dat ongeveer drie procent van minderjarige te maken hebben gehad met mishandeling, meer dan 118,000 kinderen dus. Dit komt neer op gemiddeld een kind per klas. De meest voorkomende vormen van kindermishandeling waren emotionele en fysieke verwaarlozing. 

De advies en meldpunten kindermishandeling hebben in 2013 advies gegeven in 46.922 gevallen en 19.793 onderzoeken verricht. Na de onderzoeken van Veilig Thuis bleek dat er in twintig procent van de gevallen geen sprake was van kindermishandeling. Dit is een zeer laag cijfer en een goede reden om te melden in geval van een vermoeden. De kindertelefoon heeft 13.000 gesprekken gehad in 2013. 

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.