DUO moeder

Erkenning

Als duomoeder moet u het kind erkennen indien de donor bekend is. Als de donor het kind erkend dan wordt hij wettelijk vader. 

Ouderlijk gezag

 • Als de donor onbekend is en de moeder en duomoeder getrouwd zijn/een geregistreerd partnerschap hebben: de duomoeder kan automatisch de juridische ouder worden (en ook het gezag krijgen) bij de geboorte van het kind.
 • Als de donor bekend is: de duomoeder moet het kind erkennen bij de burgerlijke stand of het kind adopteren. Hierna wordt de duomoeder de juridische moeder en kan zij het gezag krijgen.
 • Als de donor het kind heeft erkend is hij wettelijk vader.
 • Als de moeder en duomoeder niet getrouwd zijn/geen geregistreerd partnerschap hebben: dan heeft de moeder het ouderlijk gezag. De duomoeder zal dan eerst het kind moeten erkennen, en daarna het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Recht op omgang

 • Als DUO moeder heeft u automatisch recht op omgang indien u het kind heeft erkend en als u het ouderlijk gezag hebt. 
 • Heeft u het kind niet erkend en geen ouderlijk gezag kan u alsnog worden aangemerkt als sociale ouder. Hier is sprake van als er geen biologische of wettelijke band tussen u en uw kind is, maar u wel een ouder bent voor uw kind. 
 • Indien u dus sociale ouder bent kunt u alsnog een omgangsregeling aanvragen bij de rechter. Wel is er voor een sociale ouder die het kind niet heeft erkend strengere eisen. Normaal heeft een ouder automatisch recht op een omgangsregeling, maar een sociale ouder die het kind niet heeft erkend is dus niet wettelijk ouder van dit kind en heeft niet automatisch dit recht. Wel kan er door de rechter een recht op omgang worden vastgesteld indien er een nauwe band bestaat tussen het kind en de sociale ouder. Verder moeten er geen andere bezwaren zijn, met voorname of dit in het belang is van het kind.  
 • Deze omgangsregeling kan tussen partijen onderling worden geregeld, of als dit niet mogelijk is, door een rechter vastgesteld worden. Een rechter zal alleen in bepaalde gevallen het omgang recht van een ouder niet toekennen. Denk hierbij aan gevallen waarin het niet in de beste interesse is van het kind of het kind hier bezwaar tegen heeft. 
  • Het recht op omgang is gebaseerd op meerdere wettelijke regelingen. Ten eerste het ouderlijk gezag en erkenning geven een wettelijke ouder automatisch recht op omgang. Verder heeft het EHRM beslist dat ook sociale ouders het recht hebben op omgang op basis van art 8 EVRM als er sprake is van family life, intended family life of private life. Voor meer informatie hierover: recht op omgang

Vervangende toestemming rechtbank

Als de biologische moeder weigert toestemming te geven voor de erkenning kan de rechtbank deze toestemming vervangen. Maar hoe werkt dit precies?

 • De procedure begint door een verzoekschrift in te dienen bij burgerlijke rechter (civiel recht). U zult hiervoor een advocaat nodig hebben en er zal ook een bijzonder curator worden ingesteld die de belangen van het minderjarige kind beschermt. Na het verzoekschrift zal de rechtbank alle belanghebbende informeren. 
 • De tegenpartij (de biologische moeder) kan op drie manieren reageren:
  • Geen reactie
  • Verweerschrift, als de moeder het niet eens is met het verzoek. 
  • Instemmingsverklaring, als de moeder geen bezwaar heeft. 
 • De rechter zal indien nodig een opdracht geven voor DNA onderzoek. Ook zal er een deskundigerapport komen met advies van een deskundige van de Raad van Kinderbescherming.
 • Zitting bij de rechtbank. Soms is dit niet nodig, zoals in het geval van een instemmingsverklaring en als er aan alle voorwaarde verder is voldaan. 
 • Uitspraak rechter. De rechter beslist of de rechtbank vervangende toestemming zal verlenen. Hierbij zal rekening worden gehouden of er aan alle voorwaarde is voldaan voor erkenning en of het in het beste interesse is van het kind. Indien u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan.

Vernietiging erkenning van een kind 

Er kan een aanvraag bij de rechtbank worden gedaan om de erkenning van een kind te vernietigen (bijvoorbeeld van de donor). Maar hoe werkt dit precies?

 • De procedure begint door een verzoekschrift in te dienen bij burgerlijke rechter (civiel recht). U zult hiervoor een advocaat nodig hebben en er zal ook een bijzonder curator worden ingesteld die de belangen van het minderjarige kind beschermt. Na het verzoekschrift zal de rechtbank alle belanghebbende informeren. 
 • LET OP! Het verzoekschrift kan alleen worden worden ingediend door de erkenner, moeder of het kind zelf (als meerderjarige of door een curator als minderjarige). Een sociale ouder die het kind niet heeft erkend kan dus GEEN verzoek tot vernietiging van de erkenning indienen bij de rechtbank. 
 • De tegenpartij kan op drie manieren reageren:
  • Geen reactie
  • Verweerschrift, als de moeder het niet eens is met het verzoek. 
  • Instemmingsverklaring, als de moeder geen bezwaar heeft. 
 • De rechter zal indien nodig een opdracht geven voor DNA onderzoek. 
 • Zitting bij de rechtbank. Soms is dit niet nodig, zoals in het geval van een instemmingsverklaring. 
 • Uitspraak rechter. De rechter beslist of de rechtbank de erkenning van het kind zal vernietigen. Hierbij zal rekening worden gehouden of er aan alle voorwaarde is voldaan voor de vernietiging van de erkenning en of het in het beste interesse is van het kind. Indien u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan.

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.