Beëindiging van het gezag

Wat is het beëindiging van het gezag?

Wettelijke ouders kunnen alleen het ouderlijk gezag of tezamen het ouderlijk gezag hebben. Ieder kind heeft een ouder, voogd of instantie nodig die het gezag voor hem of haar uitoefent totdat zij meerderjarig zijn. Als ouders hun gezag misbruiken of het ernaar uitziet dat ouders niet binnen een redelijke termijn de opvoedingsverantwoordelijkheden voor hun kind kunnen nemen kan het ouderlijk gezag beëindigd worden en aan een ander of aan een instantie (tijdelijk) worden toegewezen.  

Wanneer wordt het gezag van ouders beëindigd?  

  • Als ouders hun gezag misbruiken.
  • Als er geen perspectief is dat ouders binnen een redelijke termijn in staat zijn om hun opvoedingsverantwoordelijkheid te nemen.

Het beëindigen van ouderlijk gezag is een vergaande maatregel en zal alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegepast.  

Hoe werkt het beëindiging van het gezag? 

Er kan door een jeugdbescherming instantie zoals Veilig Thuis of in bepaalde gevallen door pleegouder een verzoek worden ingediend bij de Raad van Kinderbescherming om het gezag van ouder te beëindigen. 

Ontzetting uit het ouderlijk gezag of ontheffing van het ouderlijk gezag?

Er is een verschil tussen ontzetting uit het ouderlijk gezag en ontheffing van het ouderlijk gezag. 

  • Ontzetting uit het ouderlijk gezag is wanneer ouders zich verwijtbaar misdragen tegenover hun kind.
  • Ontheffing van het ouderlijk gezag is wanneer ouders niet in staat zijn om hun opvoedingsverantwoordelijkheden te nemen en het gezag voor een onbepaalde tijd aan een ander wordt toegewezen. 

Bezwaar tegen het beëindiging van het gezag?

Ouders kunnen na een bepaalde tijd de rechter verzoeken om in hun ouderlijk gezag hersteld te worden. 

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.