Kinderontvoering

Is uw kind ontvoerd of is er een dreiging dat zij ontvoerd zullen worden? Neem dan contact op met de politie en de Nederlandse Centrale Autoriteit. Dit artikel is voor algemene informatie en niet geschikt indien er een (dreiging van) kinderontvoering is. Voor passend advies zult u contact moeten opnemen met de politie, Nederlandse Centrale Autoriteit en Centrum Internationale Kinderontvoering. 

De politie is te bereiken op 112 voor spoed of 0900-8844 voor geen spoed. De Centrale Autoriteit is te bereiken op (070)3706252. Het Centrum Internationale Kinderontvoering is te bereiken op (088)8009000. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is kinderontvoering?

Kinderontvoering is wanneer een kind ongeoorloofd mee wordt genomen naar een ander land waarbij, meestal de andere ouder, de intentie heeft om het kind daar te houden. Er is dus alleen sprake van kinderontvoering als dit zonder toestemming van de ouder(s) gebeurd en tegen de wet is. 

Hoe vaak is er sprake van kinderontvoering (in 2015)?

In Nederland was er sprake van 237 kinderontvoeringen in 2015. Meeste kinderen werden ontvoerd naar Duitsland, België, Polen, Verenigd Koninkrijk en Spanje. 

Jaarlijks zijn er gemiddeld 60 inkomende ontvoeringen (kinderen die naar Nederland zijn ontvoerd) en 110 uitgaande ontvoeringen (kinderen die vanuit Nederland naar het buitenland zijn ontvoerd). 

Statistieken uit 2015:

  • Totaal ontvoeringen: 167
  • Totaal betrokken kinderen: 237
  • Door moeder: 129
  • Door vader: 33
  • Door ander familielid: 5

Haags kinderontvoeringsverdrag 

Indien een kind ontvoerd is naar het buitenland kan de achtergebleven ouder niet zomaar zijn of haar kind weer meenemen uit dat land. Dit is omdat een ontvoering een zeer heftige belevenis is voor een kind, en een tweede ontvoering het kind nog meer zal schaden. Daarom zijn er internationale regels opgesteld hoe er door landen en ouders moet worden omgegaan met kinderontvoering. 

Er zijn 88 landen partij van het verdrag en die zijn verplicht een Centrale Autoriteit op te stellen. Indien een kind dus ontvoerd is naar een land die partij is van dit verdrag, dan wordt er door de Centrale Autoriteit in beide landen de terugkeer van het kind geregeld. Let wel op, het Haags kinderontvoeringsverdrag is alleen van toepassing voor kinderen tot 16 jaar. 

Er zijn ook op Europees niveau regels vastgesteld die zijn opgenomen in het Brussel bis-II verdrag. Deze regels sluiten aan op wat is vastgesteld in het Haags kinderontvoeringsverdrag. 

Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden Nederland (Ca)

Mocht er dus sprake zijn van een (dreigende) kinderontvoering, dan is de Centrale Autoriteit uw contact punt. Zij zullen uw helpen met uw verzoek teruggeleiding van uw kind en kunnen u passend advies geven.

Mocht de Centrale Autoriteit een inkomend verzoek ontvangen van een buitenlandse Centrale Autoriteit, een ouder of voogd dan zullen zij eerst kijken of er voldaan is aan de voorwaarde gesteld in het Haags kinderontvoeringsverdrag. Is dit inderdaad het geval dan zullen zij een intake uitvoeren en proberen de ouder en het kind te vinden in Nederland. Hierna zullen advocaten worden ingeschakeld worden om hopelijk tot een oplossing te komen, zoals vrijwillige terugkeer via mediation. Is dit echter niet mogelijk dan kan er een procedure worden gestart bij de rechtbank om zo de terugkeer te regelen. Afhankelijk van de uitkomst van deze procedure zal het kind of mogen blijven of zal de terugkeer geregeld worden. 

Mocht de Centrale Autoriteit een verzoek ontvangen van een Nederlandse ouder of voogd, dan zullen zij eerst kijken of er voldaan is aan de voorwaarde gesteld in het Haags kinderontvoeringsverdrag. Is dit inderdaad het geval dan zullen zij een intake uitvoeren en een verzoek indien voor terugkeer bij de buitenlandse Centrale Autoriteit. Is een land niet aangesloten bij het Haags kinderontvoeringsverdrag dan zal de Nederlandse Centrale Autoriteit het verzoek indien bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken die via diplomatie zullen proberen de terugkeer te regelen. 

De Centrale Autoriteit behandeld het formele teruggeleiding verzoek. Voor informatie kunt u echter terecht bij het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.