Adoptie ouder

Adoptie Nederlands kind of buitenlands kind vanuit een Haags adoptieverdrag land:

Erkenning 

Voor adoptie is geen erkenning nodig. 

Ouderlijk gezag

De ouders krijgen automatisch het gezag na de adoptie. 

Recht op omgang 

Na de voltooiing van de adoptie krijgen de ouders automatisch het ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag geeft recht op omgang met uw kind. 

Adoptie buitenlands kind vanuit een niet Haags adoptieverdrag land:

Erkenning 

U zult eerst een verzoek bij de rechtbank moeten indien om uw buitenlandse adoptie te laten erkennen in Nederland.

Ouderlijk gezag

U zult eerst een verzoek bij de rechtbank moeten indien om uw buitenlandse adoptie te laten erkennen in Nederland.

Recht op omgang 

Na de voltooiing van de erkenning van de adoptie krijgen de ouders het ouderlijk gezag. Het ouderlijk gezag geeft recht op omgang met uw kind. 

Kijk hier voor meer informatie over de adoptie procedure