Sociale ouder

Wat is een sociale ouder

Een sociale ouder is een ouder van een kind die geen biologische of juridische band met hun kind heeft. Denk hierbij aan een DUO-moeder die haar kind niet heeft erkend of een partner van een van de biologische ouders die het kind beschouwd als ouder.

Recht op omgang

  • Heeft u het kind niet erkend en geen ouderlijk gezag, dan kan u alsnog worden aangemerkt als sociale ouder. Hier is sprake van als er geen biologische of wettelijke band tussen u en uw kind is, maar u wel een ouder bent voor uw kind. 
  • Indien u dus sociale ouder bent kunt u alsnog een omgangsregeling aanvragen bij de rechter. Wel is er voor een sociale ouder die het kind niet heeft erkend strengere eisen. Normaliter heeft een ouder automatisch recht op een omgangsregeling, maar een sociale ouder die het kind niet heeft erkend is dus niet wettelijk ouder van dit kind en heeft niet automatisch dit recht. Wel kan er door de rechter een recht op omgang worden vastgesteld indien er een nauwe band bestaat tussen het kind en de sociale ouder. Verder moet er  geen sprake zijn van andere bezwaren, met voorname of dit in het belang is van het kind.  
  • Deze omgangsregeling kan tussen partijen onderling worden geregeld, of als dit niet mogelijk is, door een rechter vastgesteld worden. Een rechter zal alleen in bepaalde gevallen het omgang recht van een ouder niet toekennen. Denk hierbij aan gevallen waarin het niet in de beste interesse is van het kind of het kind hier bezwaar tegen heeft. 
    • Het recht op omgang is gebaseerd op meerdere wettelijke regelingen. Ten eerste het ouderlijk gezag en erkenning geven een wettelijke ouder automatisch recht op omgang. Verder heeft het EHRM beslist dat ook biologische vaders recht hebben op omgang op basis van art 8 EVRM als er sprake is van family life, intended family life of private life. Voor meer informatie hierover: recht op omgang

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.