Voogd

Wat is een voogd?

Ouders kunnen vastleggen wie het gezag krijgt over hun minderjarige kinderen indien zij komen te overlijden. Zij kunnen via hun testament of via het gezagsregister vastleggen wie voogd wordt over hun kind. Dit heeft veel voordelen, onder andere dat door het vastleggen er geen ruzie komt tussen familieleden wie het gezag krijgt en de zorg van de kinderen overneemt in het geval dat ouders komen te overlijden. Indien er geen voogd is vastgesteld dan zal de rechtbank iemand aanwijzen. Zij kunnen de benoeming aanvaarden of weigeren.

Wat gebeurt er indien u komt te overlijden? 

Ongeacht of u een voogd heeft aangewezen, zal er na een melding van het overlijden van een ouder met minderjarige kinderen door de ambtenaar een melding worden gemaakt bij de rechtbank. De rechtbank zal ambtshalve onderzoek doen of er juridisch iets is geregeld omtrent voogdij, zoals een testament of een voogd die is aangewezen via het gezagsregister. De Raad van Kinderbescherming zal door de rechtbank worden gevraagd om onderzoek te doen, waarbij de Raad contact opneemt met familieleden. Zij zullen zowel onderzoek doen naar geschikte voogden indien er niemand is toegewezen en onderzoek doen bij aangewezen voogden in een testament of via het gezagsregister. Na dit onderzoek, zal indien een voogd geschikt wordt gevonden door de Raad als voogd worden benoemt. De voogd kan de voogdij aanvaarden of weigeren.

Voogd aanwijzen in een testament of via het gezagsregister

Ouders kunnen van te voren vaststellen wie voogd wordt, en dus gezag krijgt, over hun minderjarige kinderen indien zij komen te overlijden. Een testament wordt opgemaakt bij de notaris en u kunt hier aangeven wie u als voogd wilt opgeven in het testament. Ook is het mogelijk om een verzoek te doen bij de rechtbank om een voogd toe te voegen bij het gezagsregister. Dit kan via een schriftelijk formulier of online. Na het overlijden van de ouders wordt iemand niet automatisch voogd indien zij zijn aangewezen. Zij zullen eerst de voogdij moeten aanvaarden of weigeren. De volgorde die u aangeeft in uw testament of via het gezagsregister wordt ook gevolgd in het aanbieden van voogdij. Wijst de eerste persoon op uw lijst de voogdij af, dan wordt de voogdij aangeboden aan de volgende persoon op de lijst.

Indien ouders het gezamenlijk gezag delen, en het niet eens zijn over voogdij keuzes, kunnen zij individueel hun voorkeuren voor voogdij doorgeven. In het onderzoek van de Raad van Kinderbescherming zal er dan gekeken worden welke voogd het meest geschikt is. 

Voogd aangewezen door de rechtbank

Indien er geen voogd is aangewezen zal de Raad van Kinderbescherming tijdens hun onderzoek en in overleg met familieleden kijken of er een geschikte voogd kan worden gevonden. Een nadeel aan het niet juridisch regelen van de voogdij is dat dit mogelijk voor conflicten kan zorgen tussen de overgebleven familieleden. 

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.