Echtscheiding

Wat is een echtscheiding?

Een echtscheiding is het beëindigen van een juridische band (uw huwelijk) door een verzoek bij de rechter in te dienen. Een echtscheiding heeft veel elementen maar de belangrijkste punten die geregeld moeten worden zijn:

 • Ouderschapsplan.
 • Kinderalimentatie 
 • Partneralimentatie
 • De woning
 • Pensioen
 • Verdeling spullen, geld en schulden
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Gemeenschap van goederen

Wij zullen in meer detail verder gaan over de belangrijkste punten voor ouders.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als er een echtscheiding is met kinderen. In een ouderschapsplan word de zorg en omgang voor uw kinderen geregeld. Het ouderschapsplan bevat veel onderdelen waaronder bij wie het hoofdverblijf is (en dus ook recht heeft op o.a. kinderbijslag), de omgangsregeling voor de andere ouder, de verdeling van de vakanties maar ook informatie zoals waar onderling over moet worden overlegd en wat de verzorgende ouder mag doen met/zonder toestemming van de andere ouder. Het ouderschapsplan heeft een aantal basiselementen maar verder kan het zo simpel of complex gemaakt worden als partijen zelf willen. 

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt vaak geregeld in het ouderschapsplan. Dit kan berekend worden op basis van informatie zoals de leeftijd van de kinderen, het inkomen van u en uw ex-partner. Een rekentool hiervoor is te vinden op alimenatiewijzer

Hoe gaat een scheiding in zijn werking?

Als u er samen uitkomt en het eens bent over alle punten kunt u samen een advocaat nemen om de echtscheiding te regelen.

Komt u er niet samen uit dan zijn er meerdere mogelijkheden

 • Mediation
 • Advocaat
 • Voorlopige voorzieningen

Het is van belang om te onthouden dat het goedkoper en gemakkelijker is om te proberen er samen uit te komen of voor mediation te kiezen. De kosten van een (v)echtscheiding kunnen hoog oplopen.

Procedure scheiding bij de rechtbank 

 • Advocaat inschakelen (samen of individueel) is verplicht. Alleen een advocaat kan de nodige stukken indienen bij de rechtbank. Indien u minderjarige kinderen hebt bent u ook verplicht een ouderschapsplan op te stellen. 
 • Indiening verzoek echtscheiding: indien u en uw partner het eens zijn kunt u een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Hierbij moet ook het ouderschapsplan en mogelijk een echtscheidingsplan indienen. Indien u en uw partner het niet eens zijn, dan kunt u een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. 
 • Reactie op verzoek echtscheiding: indien er een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank dan ontvangt de ander een kopie. Die heeft de mogelijkheid een verweerschrift in te dienen en kan op drie manieren reageren.
  • Verweerschrift indienen indien zij het niet eens zijn met het verzoek of een deel van het verzoek zoals alimentatie. Zij hebben zes weken om het verweerschrift in te dienen, of indien nodig uitstel aanvragen bij de rechter.
  • Afzien van verweer indien zij het eens zijn met het verzoek. Dit gebeurt door een referteverklaring in te dienen bij de rechtbank. 
  • Geen reactie. 
 • Verdeling en verrekening kan of later worden afgewikkeld of beslist worden door partijen of indien zij er niet uitkomen door de rechter. Indien het verdelen en verrekenen later wordt afgewikkeld moet er hiervoor wel een aparte procedure gestart worden met de bijkomende kosten.
 • Zitting waarbij onder andere het kindgesprek plaats vind. Indien u een gezamenlijk verzoek heeft ingediend of indien er een eenzijdig verzoek is geweest waarbij de andere partij het mee eens is kan er van een zitting worden afgezien. De zitting is niet openbaar in echtscheiding zaken. 
 • Na de zitting volgt de uitspraak van de rechter waarbij u van uw advocaat een een echtscheidingsbeschikking ontvangt. 
 • Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter kan u in hoger beroep of cassatie gaan. 

Deze website is alleen bedoeld voor algemene juridische en praktische informatie. Wij geven geen advies in specifieke gevallen. Hiervoor zult u contact moeten opnemen met een advocaat of andere instantie zoals het Juridisch Loket. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met ons via contact@triasrebus.nl.